Διόνυσος και Μούσες

Διόνυσος και Μούσες

Η Κοιλάδα του Διστόμου οριοθετείται από τους πρόποδες του Ελικώνα, της διάσημης πατρίδας των Μουσών, και τους πρόποδες του Παρνασσού, του όρους που καθόρισε το Δελφικό τοπίο και ενός εκ των σημαντικότερων τόπων Διονυσιακής λατρείας.

Εκεί λοιπόν που ο μύθος έθεσε τη διονυσιακή έξαψη να συναντιέται με την έμπνευση και την αρμονία των μουσών, δεν μπορούσε παρά να προκύψει το τέλειο περιβάλλον για την καλλιέργεια της αμπέλου και την παραγωγή του οίνου. Πράγματι, τόσο οι γεωλογικές όσο και οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής είναι άριστες για την παραγωγή οίνου κορυφαίας ποιότητας.