Φιλοσοφία

Προσέγγιση – Φιλοσοφία

του Κτήματος Καστρίτη

Στο Κτήμα Καστρίτη τα πάντα ξεκινούν από την αγάπη για τον τόπο και συγκεκριμένα για τη γη. Οι μέθοδοι καλλιέργειας μας είναι ελάχιστα παρεμβατικές και είμαστε πιστοποιημένοι ως βιολογικοί παραγωγοί. Εδώ και πολλά χρόνια παρακολουθούμε και μελετούμε τη βιοδυναμική φιλοσοφία και μεθοδολογία, τόσο στην αμπελουργία όσο και στην οινοποίηση, στοχεύοντας να πάρουμε την σχετική πιστοποίηση σύντομα. Ακόμα, πειραματιζόμαστε με τα φυσικά κρασιά, ιδιαιτέρως ηπίων παρεμβάσεων, περιλαμβάνοντας μάλιστα μια τέτοια ετικέτα στην πρώτη μας εμφιάλωση.

Δίνουμε έμφαση στην περιορισμένη παραγωγή, η οποία γίνεται στο Κτήμα μας. Το οινοποιείο μας δεν προμηθεύεται σταφύλια από τρίτους, ώστε να ελέγξει την ποιότητα του προϊόντος σε όλη τη διαδρομή του από τη φύτευση μέχρι το ποτήρι του καταναλωτή.

Αξίες μας είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον και στην παράδοση, η αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και η βιωσιμότητα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, από την αμπελουργία μέχρι την οινοποίηση και την προώθηση των προϊόντων μας.