Περισσότερα

Στο Κτήμα Καστρίτη τα πάντα ξεκινούν από την αγάπη για τον τόπο και συγκεκριμένα για τη γη. Οι μέθοδοι καλλιέργειας μας είναι ελάχιστα παρεμβατικές και είμαστε πιστοποιημένοι ως βιολογικοί παραγωγοί.

Ήλεκτρος
Περισσότερα

Σαββατιανό Ροδίτης
Περισσότερα

Μικρόρωγο
Περισσότερα

Η αμπελουργία και η οινοποιία αποτελούν βασικές δραστηριότητες των κατοίκων από τα αρχαία χρόνια, όπως μαρτυρούν και σχετικά αρχαιολογικά ευρήματα, μέχρι και σήμερα. Έως και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων απασχολούνταν σε αυτήν την δραστηριότητα ενώ στην περιοχή λειτουργούσε με μεγάλη επιτυχία και σχετικός συνεταιρισμός…

Το Δίστομο είναι ιστορικός οικισμός που η ιστορία του φτάνει μέχρι τα αρχαία χρόνια οπότε και ονομαζόταν Άμβροσσος ή Άμβρυσσος. Η Άμβροσσος αναφέρεται από τον περιηγητή Παυσανία στα “Φωκικά”, λέγοντας ότι από εκεί διέρχετο η σχιστή οδός, που κατευθυνόταν στην ιερή πόλη των Δελφών, ενώ ανασκαφές έχουν φέρει στο φως ευρήματα που σχετίζονται και με την οινοποιία.

Η Κοιλάδα του Διστόμου οριοθετείται από τους πρόποδες του Ελικώνα, της διάσημης πατρίδας των Μουσών, και τους πρόποδες του Παρνασσού, του όρους που καθόρισε το Δελφικό τοπίο και ενός εκ των σημαντικότερων τόπων Διονυσιακής λατρείας.